Vores værdier

Skolens filosofi er, at positive og høje forventninger til alle, uanset baggrund, er basis for al læring og trivsel.

  • "Det er det, det kommer an paa ved Opdragelsen, ikke at Barnet lærer Dit og Dat, men at Aanden modnes, at Energien vækkes. Du taler ofte nok om den Herlighed at være et godt Hoved, hvo vil negte, at det har Betydning? Og dog troer jeg næsten, man gjør sig selv dertil, naar man vil det. Giv et Menneske Energi, Lidenskab, og han er Alt".

    Kierkegaard

  • Tillid skaber grobund for læring

På Skælskør skole er en positiv og anerkendende tilgang, åbenhed og ærlighed mellem børn og voksne udgangspunktet for at skabe trivsel, livsglæde og selvværd.

Respekt og aktiv deltagelse i fællesskaber er nøgleord.

  • Dialog og forventning skaber læring

På Skælskør Skole lægger vi vægt på den faglige progression. Dialogen om og forventningen til læring er udgangspunktet for samarbejdet mellem elever, forældrene og skole.

Faglighed og fordybelse er nøgleord.

  • Mangfoldighed skaber mulighed

På Skælskør Skole er respekten for hinanden, for forskellige kulturer, værdier og holdninger grundlaget for vores menneskesyn og det daglige arbejde.

Demokrati og nysgerrighed er nøgleord.