Vi arbejder for...

  • At såvel børn som voksne har en positiv og tryg dagligdag på skolen.
  • At der opnås det bedst mulige udbytte af undervisningen, både med det faglige og med den personlige udvikling.
  • At der på skolen bruges et positivt og pænt sprog.
  • At der gives plads til udfoldelse og livsglæde og mulighed for at have det sjovt.
  • At der udvises respekt for forskellighed.
  • At der arbejdes med og opnås forståelse for sammenhængen mellem rettigheder og pligter samt ansvaret for vores fælles værdier.
  • At alle på skolen lærer at vise hensyn og respekt overfor andre og er opmærksomme på, at man er en del af en helhed, når man er på skolen.
Siden er sidst opdateret 10. juli 2020