Valgfag

Valgfag

På skolen har vi i år følgende valgfag for 8.-9. kl.

  • FRILUFTSLIV
  • IT/ MEDIER
  • KUNSTVÆRKSTEDER
  • BILLEDKUNST
  • HÅNDVÆRK/ DESIGN
  • ARBEJDSLIV OG PRIVATØKONOMI
  • MADKUNDSKAB
  • TURBOHOLD I DANSK/LÆSNING OG MATEMATIK

Undervisningen er organiseret sådan, at der undervises i to hele faguger i stedet for ugentlige timer. Det giver et bedre udbytte med denne intensive læringsform, når det gælder disse fagområder. I år ligger valgfagene i ugerne 37 og 15.

I det kommende skoleår 2019/20 ændres folkeskoleloven.

VIGTIG information om ny lov – gældende for kommende 7. årgang.

Folketinget har vedtaget, at det bliver obligatorisk for alle elever at vælge mindst et 2-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Folkeskoleeleverne skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design og kan derudover tilbydes et eller flere af de praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik. 

Eleverne skal til prøve i de 2-årige praktiske/musiske valgfag (håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab) efter 8. klasse. 
Prøven vil indgå i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen. 

På Skælskør Skole betyder det, at alle elever på nuværende 6. årgang skal vælge et valgfag, der skal gælde for to år, og som skal afsluttes med en obligatorisk prøve på 8. klassetrin. 

Men, da der fortsat ikke er udviklet nye læseplaner og prøvevejledninger for de fire mulige valgfag, er det svært at træffe et kvalificeret valg, når I som elever og forældre ikke helt ved, hvad fagene indeholder. Materialet fra ministeriet er simpelthen ikke færdigt. 

Derfor har skolens ledelse sammen med skolebestyrelsen truffet en beslutning om, at selve valget af valgfag først foretages lige efter sommerferien. Altså i starten af 7. klasse. Valgfaget starter således først i sept./okt., og de timer, der ikke læses i august erstattes af hele fordybelses- og forberedelsesdage op til prøven på 8. årgang.

Elever, der har valgt K-klassen skal ikke vælge. I deres valg af K-klasse ligger der jo allerede et naturligt valg af valgfag, idet eleverne har valgt mellem musiklinje og kunstlinje (billedkunst). 

For de elever der skal i 7A eller 7B, kan der vælges mellem:

Håndværk/ Design eller Madkundskab. 

Vi indkalder alle elever og forældre i kommende 7A og 7B til informationsmøde i august 2019.

Dato og tidspunkt følger.