Sundhedsplejerske

I samarbejde med forældre og klasselæreren og i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anbefalinger tilbyder sundhedsplejersken på skolen følgende:

Indskoling/0. klasse

Sundhedssamtaler og undersøgelser af synet, hørelsen, motorik, farvesans samt måling af vægt og højde.

1. klasse

Sundhedssamtale/ gruppesamtaler, måling af vægt og højde. Syns- og høreprøve efter behov.

3. klasse

Sundhedspædagogisk aktivitet i klassen i samarbejde med klasselæreren, 2 lektioner.

5. klasse

Samtaler / evt. gruppesamtaler om bl.a. pubertet. Måling af vægt og højde.

7. klasse

Sundhedseksperimentariet, 2 lektioner + synsprøve.

Udskolingsundersøgelse/ 9. Klasse

Sundhedssamtale og undersøgelse af hørelsen samt måling af vægt og højde. Synsprøve efter behov.

Jeg har en konsulentfunktion i forhold til hygiejniske forhold på skolen og vejleder i forbindelse med smitsomme sygdomme.
Eleverne er velkomne til at kontakte mig pr. mail eller bare møde op på mit kontor ved behov. Det samme gælder forældre og personale.
Rent fysisk holder jeg til i det første lokale til højre ved indgang A. 

Venlig hilsen
 
Gunilla Stougaard
Siden er sidst opdateret 20. maj 2019