Socialrådgivere

Hvad skal en social rådgiver på skolen ?

Hvis der opstår en bekymring for jeres barn – enten hos jer selv, skolen, SFO eller klubben, skal jeg, i samarbejde med jer, jeres barn og de relevante lærere/pædagoger, støtte op om at skabe en positiv forandring for jeres barn.

Formålet med dette er, at de eventuelle vanskeligheder, som jeres barn er i, ikke får lov til at vokse sig store og uoverskuelige. 

Hvis I som forældre eller hvis jeres barns lærerne/pædagoger finder grund til bekymring i forhold til jeres barn, kan jeg altså inddrages. Det kan eksempelvis være, hvis:

Jeres barn ser ud til ikke at trives

  • Jeres barn har vanskeligheder i samspillet med de andre børn i skolen
  • Jeres barn har for meget fravær
  • Der er kriser i familien som påvirker jeres barn
  • Der er behov for vejledning omkring andre vejlednings- og støttetilbud i kommunen.

I sådanne situationer, er mine opgaver at være vejledende, støttende og forebyggende.

Jeg kan tilbyde jer samtaler alene eller sammen med jeres barn.

Rådgivende samtaler vil ikke blive registreret. Hvis jeg skal arbejde videre i forhold til jeres barn, og vurderer at der skal operettes en sag, så vil I altid blive orienteret herom.

Jeres barn har også mulighed for selv at henvende sig til mig på skolen. Her vil jeg lytte og tale med jeres barn, om det de måtte synes er svært.

Disse samtaler registreres heller ikke. Hvis der er behov for at involvere jer eller klasselæreren, så gør jeg det.

Da jeg er ansat i Center for Børn, Unge og Familie, er jeg underlagt reglen om tavshedspligt såvel som den skærpede underretningspligt.

 

Siden er sidst opdateret 22. februar 2022