KPE

Den Kriminalpræventive Enhed

KPE samarbejdet handler om at forebygge, at børn og unge ikke kommer ud i kriminalitet og misbrug.

Vi samarbejder omkring børn og unge i Slagelse, med henblik på at støtte de unge til en sund udvikling. Vi arbejder tæt sammen med forældre, Center for Skole og Center for Børn, Unge og Familie.

Sådan arbejder vi:

  • Oplysnings- og undervisningsvirksomhed til børn og unge, forældre og andre samarbejdspartnere

  • Vi arbejder præventivt med undervisning i skoler

  • Vi laver opsøgende indsats på skoler og til arrangementer med børn og unge