Succes med skolereform

På Skælskør Skole har vi med stor iver kastet os over skolereformen og virkelig prøvet at anskue den positivt. Vi har i høj grad imødekommet de vigtigste dele i den. Der er kommet mere bevægelse, vi har 40 faglige fordybelsesdage, der er kommet læringssamtaler på skemaet og langt mere praksisfaglighed. Undervisningstiden er udvidet, men med ændringen fra lektioner til klokketimer har vi ikke så mange fagskift i løbet af dagen.

Ind i mellem ville vi ønske, at alle kunne se alt det, der foregår på skolen. Der er knald på. Det har været en fornøjelse at følge alle de spændende undervisningsforløb, lærerne og pædagogerne har søsat i forbindelse med reformen.

Alt i alt har skolen oplevet en rigtig god modtagelse af vores måde at tackle reformen på. Der har været mange positive tilbagemeldinger fra elever, forældre og ikke mindst mange henvendelser fra andre skoler om, hvordan vi har grebet det an. Endvidere er vi blevet fremhævet i Ugebrevet Mandag Morgen og i P1 samt af Danmarks Lærerforening som en skole, der har angrebet reformen særdeles konstruktivt. Det vigtigste i processen har været, at alle medarbejdere på skolen har været og følt sig som en del løsningen. Skolens samlede personale har været det afgørende kit, der har skullet binde det hele sammen. Alle har ydet en ekstraordinær stor indsats, været konstruktive i de mange løbende evalueringer og taget ansvar på alle områder.

 

Siden er sidst opdateret 24. marts 2022