Skolebestyrelsesvalg - forår 2022

Tids- og procesplan

Valgbestyrelse fastsættes på skolebestyrelsesmøde 8.3.

Møde i valgbestyrelsen - marts

Skolebestyrelsesmøde 8.3.

  • Valgbestyrelsens plan
  • Strategi – hvordan får vi stor opbakning? Styrkelse af indskoling og PR-indsats?

Orientering på Forældre-Aula om det kommende bestyrelsesvalg.

  • Valglisterne skal være tilgængelige på skolens kontor senest 3 uger (18. marts) før valgmødet.
  • Invitation til valgmøde

Kandidatopstilling

  • Kan altid ske ved direkte henvendelse til skolens leder (kontor) samt ved et fælles valgmøde

Valgmøde på lærerværelset onsdag 6.4.

Alle skolebestyrelsesmedlemmer deltager fra kl. 17.00

Kandidater opstillet på skolen mødes og aftaler opstillingsrækkefølge med henblik på en eventuel aftale om fredsvalg

Bliver der tale om fredsvalg, meldes ud på Aula

Skriftlig orientering om afstemningen og udsendelse af afstemningsmateriale Aula

(Mindst 10 dage inden)

Deadline for afgivelse af stemme sendes til forældre via Aula

Stemmeoptælling (straks efter udløbet af fristen)

Valgbestyrelsen underretter de valgte samt Center for Skole om valget

Frist for klager over valget

 

 

Siden er sidst opdateret 13. marts 2022