Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er forældre-, medarbejder-, og elevrepræsentanter

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder bl.a. principper om elevernes undervisningstimetal på de enkelte klassetrin og arbejdets fordeling mellem lærerne.

Derudover skal skolebestyrelsen blandt andet godkende skolens budget og undervisningsmidler, samt fastsætte ordensregler for skolen.

Skolebestyrelsen består af

  • 7 forældrerepræsentanter
  • 2 forældrerepræsentanter, supl.
  • 2 lærerrepræsentanter
  • 3 ledelsesrepræsentanter

Har du spørgsmål eller ønsker du et punkt drøftet i skolebestyrelsen, kan du skrive til:

Claus Würtzen, forældrerepræsentant: claus@wurtzen.com

Betina Steinmeier, forældrerepræsentant: betist75@gmail.com

Ann Reitan Frost, forældrerepræsentant: af@vkst.dk

Thomas Nordqvist, forældrerepræsentant: thomas.nordkvist@stofanet.dk

Mette Nielsen, forældrerepræsentant: Bokaer73@yahoo.dk

Sandra Hetoft-Jacobsen, forældrerepræsentant: Shja9517@gmail.com

Ulla R. Kløcher, forældrerepræsentant: ulla@e-mailbox.dk

Maja Normann Sørensen, forældrerepræsentant: mnm@dr.dk

Mikkel Brandt Petersen, forældrerepræsentant: mikkel83@gmail.com

Stine L. Schultz, medarbejderrepræsentant

Sussi Christensen, medarbejderrepræsentant

Siden er sidst opdateret 16. august 2020