Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen er forældre-, medarbejder-, og elevrepræsentanter

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder bl.a. principper om elevernes undervisningstimetal på de enkelte klassetrin og arbejdets fordeling mellem lærerne.

Derudover skal skolebestyrelsen blandt andet godkende skolens budget og undervisningsmidler, samt fastsætte ordensregler for skolen.

Skolebestyrelsen består af

  • 7 forældrerepræsentanter
  • 2 forældrerepræsentanter, supl.
  • 2 lærerrepræsentanter
  • 2 ledelsesrepræsentanter

Har du spørgsmål eller ønsker du et punkt drøftet i skolebestyrelsen, kan du skrive til:

Sandra Hetoft-Jacobsen, formand, forældrerepræsentant: Shja9517@gmail.com

Ann Reitan Frost, forældrerepræsentant: af@vkst.dk

Mette Nielsen, forældrerepræsentant: Bokaer73@yahoo.dk

Maja Normann Sørensen, forældrerepræsentant: mnm@dr.dk

Katrine Spiegelhauer, forældrerepræsentant: katrinespiegelhauer@gmail.com

2 x vakante

Stine Tange Jørgensen, medarbejderrepræsentant

Sussi Christensen, medarbejderrepræsentant

Siden er sidst opdateret 10. marts 2022