Skolebestyrelsen

Hver selvstændig skole skal oprette en skolebestyrelse bestående af forældre-, medarbejder-, og elevrepræsentanter

Vi har skolebestyrelsesvalg fra den 25/5 til 3/6

 

 

 

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder bl.a. principper om elevernes undervisningstimetal på de enkelte klassetrin og arbejdets fordeling mellem lærerne.

Derudover skal skolebestyrelsen blandt andet godkende skolens budget og undervisningsmidler, samt fastsætte ordensregler for skolen.

Skolebestyrelsen består af

  • 7 forældrerepræsentanter
  • 2 forældrerepræsentanter, supl.
  • 2 lærerrepræsentanter
  • 3 ledelsesrepræsentanter

Har du spørgsmål eller ønsker du et punkt drøftet i skolebestyrelsen, kan du skrive til:

Skolebestyrelsesformand Nikolaj Ruwald: nikolaj@ruwald.dk 

Næstformand Claus Würtzen: claus@wurtzen.com

Betina Steinmeier, forældrerepræsentant: betist75@gmail.com

Ann Reitan Frost, forældrerepræsentant: af@vkst.dk

Thomas Nordqvist, forældrerepræsentant, supl.: thomas.nordkvist@stofanet.dk

Mette Nielsen, forældrerepræsentant, supl.: Bokaer73@yahoo.dk

Stine L. Schultz, medarbejderrepræsentant

Sussi Christensen, medarbejderrepræsentant

Siden er sidst opdateret 25. maj 2020