Semesterprøver 9. årgang

Skolen har gennem de sidste år haft fokus på at højne elevernes afgangsprøveniveau, så de er bedre rustet til de kommende år med ungdomsuddannelser. Vi har haft flere drøftelser om, hvordan vi bedre kan fange elevernes interesse og motivation. Et af lærernes fokuspunkter har været på, hvordan vi kan undgå for mange forskelligartede prøver på samme tid sidst på skoleåret. Skolen har derfor valgt fremover at indføre semesterprøver i 9.klasse med start i skoleåret 2017/18.

Undervisningsministeriet følger med stor interesse med i projektet. Vi har et intensivt samarbejde med en læringskonsulent, som skolens lærere har mulighed for at video-sparre med ad libitum.

Semesterprøver medfører, at eleverne både skal til eksamen i dec/jan og igen i maj/juni. Men det har den store fordel, i stedet for som traditionelt, hvor alle prøver ligger i maj/juni, at prøverne nu kan deles i to omgange.

Skolen tror på, at denne intensive form vil medføre, at eleverne kan få en mere fokuseret, samlet tid til og mulighed for at fordybe sig i fagblokkene.

2019 har eleverne leveret et af skolens bedste gennemsnit nogensinde.

7,5 har Skælskør Skole i gennemsnit i de bundne prøver, hvilket er 0,2 OVER landsgennemsnittet. Så fornemt præsteret af elever og lærere.

9K har alle sine naturfaglige fag i 1.semester, og 9F har så alle sine sproglige og humanistiske fag i 1.semester. Der skiftes fagblok midt i januar, hvor klasserne bytter skemaer.

 

Siden er sidst opdateret 16. august 2020