Ungdommens Uddannelsesvejledning

Skolens uddannelses- og erhvervsvejledning

Kontaktperson: Tanja Risom: taris@slagelse.dk

Vejledningen omfatter:

Elevens uddannelsesplanlægning i folkeskolen.

Forskellige vejledningsaktiviteter.

I Slagelse Kommune gennemføres følgende vejledningsaktiviteter: 

  • Kollektiv/gruppevejledning i forløbet fra 7. – 9. klasse
  • Introduktionskurser på ungdomsuddannelser i 8. klasse.
  • Erhvervspraktik i 9. klasse.
  • Brobygning til ungdomsuddannelser for ikke uddannelsesparate elever i 9. klasse.
  • Individuel vejledning af ikke uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse 
  • Vejledningsplan for ikke uddannelsesparate elever i 8. og 9. klasse
  • Uddannelse og Job forløb fra 0. – 9. klasse
  • Individuelt tilrettelagte praktik-, afklarings- og uddannelsesforløb i 8. og 9. klasse

 Hvis du gerne selv vil søge efter informationer:

UG.dk

med fakta om de fleste uddannelser og erhverv/job desuden bl.a. "Jobkompasset" med forskellige job- og arbejdsområder.

Min Fremtid.dk

med afklaringsredskaber til både valg af uddannelse og job.

 

 

Siden er sidst opdateret 13. juli 2020