Hjerneforsker Kjeld Fredens

Kjeld Fredens: Vi behøver ikke den lange skoledag, hvis vi satser mere på kunst og bevægelse.

I sin "Læring med kroppen forrest" (2018), fremhæver Kjeld Fredens, at man burde gøre mere ud af de kunstneriske og musiske fag i skolen.

»Ser man på de kunstneriske aktiviteter, så er der en overordentlig interessant forskning, hvor man har undersøgt kunst-rige og kunst-fattige skoler. Her klarer de kunst-rige skoler sig på den lange bane på alle parametre bedre,« siger Fredens og forklarer, at kunstneriske fag – som f.eks. musik og billedkunst – ud over at være et konkret håndværk styrker elevernes forestillingsevner og muligheder for at udtrykke sig og samtidig åbner for en undersøgende tilgang til verden. Det giver et rigere liv.

»Hvis man tager de kunstneriske fag alvorligt, og anerkender den læring, der er forbundet med at tegne eller spille musik, så kunne man opnå meget. Al læring er jo en skabende disciplin, hvor nysgerrighed, undren og opfindsomhed er vigtigt. Og det fremmer de kunstneriske fag,« siger Fredens.

Med skolereformen indførte man en længere skoledag, og her var argumentet blandt andet, at man skulle have mere tid til bevægelse, åben skole og andre måder at lære på. Alligevel er du i din bog kritisk over for den længere skoledag. Hvorfor?

»Jeg synes ikke, at man får en yderligere gevinst ved at gøre skoledagen længere. Hjerneforskningen viser, at vi skal bruge tid på at fordøje det, som vi lærer. Dagens lektie fordøjer børnene næsten altid i fritiden, hvor hjernen skifter gear, fordi børnene drosler ned og får mulighed for at være sig selv. Derfor er det vigtigt med fritid.«

Siden er sidst opdateret 4. oktober 2019