Faglighed med hjertet - værdigrundlag

  • Skælskør Skole er en nytænkende, kreativ, praksisfaglig og progressiv folkeskole, der ligger i naturskønne omgivelser. Vi insisterer på, at vi kan lave en moderne skole, der leverer høje faglige resultater samtidig med, at eleverne trives. 
  • Med vand rundt omkring os er naturen med hav, fjord, nor, marker, skove og enge en stor og vigtig del af elever og læreres hverdag.

    Skolens værdier er formuleret i 4 pejlemærker, som vi udfolder og udvikler året rundt. 

     

”Vores skole er alles skole – for børnene”

  • På Skælskør Skole ser vi mangfoldigheden som en styrke og vi arbejder for inkluderende læringsmiljøer. Vi ønsker at skabe en kultur, hvor alle børn oplever rummelighed, forståelse og indlevelse.

 

”Livsduelighed og dannelse – for børnene”

  • På Skælskør Skole tror vi på, at troværdige, lyttende, nysgerrige og nærværende voksne skaber mulighederne for, at børnene udvikler både tillid, selvtillid, selvværd, læringsglæde og forståelse for omverdenen.

 

”Tid til læring – for børnene”

  • På Skælskør Skole skaber vi meningsfulde læringsrum, læringssituationer og læringsmuligheder gennem personale, der er fagligt kompetente, har stor social forståelse, kan udøve klasseledelse og besidder stor relations-kompetence.

 

”Sjæl og DNA – for børnene”

  • På Skælskør Skole prioriterer vi traditioner, fællesskaber og kreativitet højt, som fundament for børnenes udvikling, læring, trivsel og (ud)dannelse.
Siden er sidst opdateret 29. marts 2022