Indskrivning

Indskrivning af jeres barn skal ske på digital pladsanvisning

I kan på Pladsanvisningen vælge at tilmelde jeres barn til morgenmodulet, eftermiddagsmodulet eller begge moduler.

Moduler

  1. Eftermiddag (fra barnets sidste lektion til SFO'en lukker) eller
  2. Morgen og eftermiddag (Fra SFO'en åbner til skolen starter og fra barnets sidste lektion til SFO'en lukker)

Indmeldelse sker efter anvisning fra Pladsanvisningen, men sker i princippet fra dag til dag.

Udmeldelse kan ske med en måneds varsel til den sidste i en måned.

Ændring af modul

  • Fra modul 1 til 2 - kan ske med en dags varsel
  • Fra modul 2 til 1 - kan ske med en måneds varsel til den sidste i en måned