Valgfag

Valgfag

På skolen har vi i år følgende valgfag for 7., 8. kl.

Folketinget vedtog i 2019, at det bliver obligatorisk for alle elever at vælge mindst et 2-årigt praktisk/musisk valgfag i 7.-8. klasse. Folkeskoleeleverne skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design og kan derudover tilbydes et eller flere af de praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab og musik.

Eleverne skal til prøve i de 2-årige praktiske/musiske valgfag (håndværk og design, billedkunst, musik og madkundskab) efter 8. klasse. 
Prøven vil indgå i beregningen af, om eleven har bestået folkeskolens afgangseksamen. 

På Skælskør Skole betyder det, at alle elever på 6. årgang skal vælge et valgfag, der skal gælde for to år, og som skal afsluttes med en obligatorisk prøve på 8. klassetrin. 

Elever, der har valgt K-klassen skal ikke vælge. I deres valg af K-klasse ligger der jo allerede et naturligt valg af valgfag, idet eleverne har valgt mellem musiklinje og kunstlinje (billedkunst). 

For de elever, der skal i 7A eller 7B, kan der vælges mellem:

Håndværk/ Design eller Madkundskab.