Om pc i undervisningen

iPads og computer i skolens undervisning

Skælskør Skole har Smartboards i alle klasselokaler og meget af vores undervisning foregår via den digitale vej. Derudover gør vi brug af iPads i indskolingen samt bærbare pc og Chromebooks i det daglige i alle klasser.

Vi forventer, at alle elever passer godt på vores IT-udstyr. Det er en stor udgift for skolen!

Udleverede og medbragte computere, tablets og mobiltelefoner anvendes som et arbejdsredskab. Al brug af computer i timerne og af skolens netværk skal derfor være undervisningsrelateret. Det er ikke tilladt at chatte, skrive e- mails, spille computerspil eller surfe på nettet i timerne, med mindre dette indgår i en undervisningssammenhæng. 

Misbrug af computeren i undervisningen giver læreren ret til enten at bede eleven om at lukke computeren i den konkrete lektion eller at bortvise eleven fra lektionen. Ved misbrug eller manglende imødekommelse af skolens eller lærerens anvisninger kan privat udstyr inddrages til skoledagens afslutning, lige som eleven kan få forbud mod anvendelse af elektronisk udstyr i et nærmere begrænset tidsrum i 1-10 undervisningsdage.

Al elektronisk kommunikation skal være kendetegnet ved en god tone, og alle skal overholde god it-etik på internettet.  Det er derfor ikke tilladt at misbruge internettet, eksempelvis på Facebook, eller andre elektroniske platforme, til at skrive negativt om andre. Misbrug af andres login til skolens systemer, mailkonti, Facebook eller lignende er ulovligt.

Digital mobning/krænkelse uden for skoletiden vil medføre sanktioner, såfremt skolens ledelse vurderer, at adfærden har betydning for skolens undervisningsmiljø.

Kontakt skolens IT-medarbejder, Dennis Rasmussen, hvis du har spørgsmål (61248124).

Det pædagogiske personale arbejder i Google Classroom.

Siden er sidst opdateret 30. marts 2022