Naturfag i overbygningen

Naturfag 7.-9. - forventninger til eleven

Naturfaglige forventninger

Fysik/kemi-Biologi-Geografi

 

Hvordan forbereder man sig til undervisningen og de fælles faglige fokusområder (FFO).

 

  1. Sørger for at orientere sig grundigt på Intra/classroom.
  2. Investerer i den forberedelsestid, der er nødvendig, hjemme.
  3. Læser de tekster, der er delt ud, enten som links, scannede tekster eller i papirform.
  4. Ser relevante film på You-tube, som læreren har givet et link til og lagt på enten Intra eller classroom. Eventuelt finder man selv nogle, og viser dem til læreren, således informationen kan deles, og lødigheden (kilder) kan undersøges.
  5. Undersøger svære ord selv.
  6. Deltager i undervisningen, aktivt lyttende og noterende.
  7. Afleverer de forskellige opgaver til tiden.

Eleverne skal i dette skoleår:

Arbejde med /fordybe sig i /undersøge /problematisere / udføre laboratoriearbejde /aflevere /præsentere i 2 ud af 4 fællesfaglige fokusområde-projekter. Det betyder, at der er 2 fokusområder tilbage til 9. klasse.

De fællesfaglige fokusområde-projekter er obligatoriske. Eleven skal aflevere. Uanset kvalitet og kvantitet. Det er nemlig obligatorisk for at kunne gå til eksamen, da det bliver blandt de 4 fokusområder, eleven kan trække imellem, når de skal forberede sig i 9. kl. naturfags-eksamen. Derfor er det essentielt at eleven, bistået af hjemmet, får arbejdet grundigt med emnerne. Jo mere man har fordybet sig, fået styr på kilder, teori, forskellige typer af forsøg og sammenhænge i forhold til de involverede naturfag, jo nemmere gør man det for sig selv til eksamen.  

Ifølge Undervisningsministeriet er det sådan, at hvis man for eksempel har arbejdet med vandkvaliteten i de nære danske have/bælter og brugt forskellige typer af laboratorieforsøg, kan man til eksamen godt variere sin problemstilling og arbejdsspørgsmål ganske lidt. For eksempel til, at det nu er vandkvaliteten af de danske åer osv. Det betyder, at det arbejde og dermed den tid, som eleven har investeret i grundigt at undersøge nogle forskellige områder, kan genanvendes. Og de må selvfølgelig anvende de laboratorieforsøg, som der giver mening til eksamen, uanset om de har brugt dem før i en anden fokusopgave.

Det første emne er Mad og Miljø. Der er naturfagsuge i uge 45 og eleverne skal arbejde med det i hele ugen. Der skal afleveres torsdag den 8. november og fremlægges fredag den 9. november.

Det næste emne er Havet og bæredygtigt miljø. Den opgave får eleverne ikke en fag-uge til, men den skal grupperne arbejde selvstændigt med samtidig med, at der er ordinær undervisning. Eleverne vil kunne få vejledning undervejs af faglærerne.  

De fællesfaglige fokusområde projekter gruppebaserede. Eksamen er ligeledes gruppebaseret.

Det er ensbetydende med, at når man er en del af en gruppe, så kræver det, at man bidrager på lige fod med de andre. Gruppen skal kunne stole på, at man gør det, som er aftalt. Konsekvensen kan være, at man bliver fravalgt, når eksamenstiden nærmer sig, hvis man ikke har deltaget aktivt, været med til at udforme problemformuleringen og de forskellige arbejdsspørgsmål til henholdsvis fysik/kemi-biologi-geografi.

Her kan hjemmet især bidrage med sin støtte og struktur til sit unge menneske, så de kan deltage på en positiv måde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siden er sidst opdateret 30. marts 2022