Elevinddragelse

Elevernes stemme

På Skælskør Skole inddrages eleverne i udviklingen af skolen og det er et område vi prioriterer at udvikle løbende.

Hos os er det vigtigt at fællesskaberne mellem eleverne fungerer og vi giver eleverne ansvar for hinanden i omsorgsfulde opgaver.

De elever der bidrager til skolens øget trivsel og trafiksikkerhed får en fælles tur i slutningen af skoleåret.

Peereducators

Eleverne i 7.-9. kl. hjælper indskolingseleverne med at igangsætte gode lege og frikvartersaktiviteter. Med denne indsats styrker vi sammenholdet på tværs af alder og skaber øget trivsel.

Vores Peereducators er uddannet af Gerlev Legepark, hvor de har lært at igangsætte lege og aktiviteter.

Skolepatrulje

Eleverne i 7.-9. kl. får ansvar for at øge den trafikale sikkerhed omkring skolen om morgen, hvor mange elever møder ind samtidig.

Elevråd

Elevrådet er elevernes stemme og alle har mulighed for at blive hørt gennem elevrådet.

I elevrådet arbejder vi på:

  • at øge trivslen
  • at udvikle undervisningsmiljøerne og læringsfællesskaberne
  • et tæt samarbejde med skolebestyrelsen om at udvikle skolen.

I elevrådet er alle klasser repræsenteret og de har mulighed for at deltage i Skolebestyrelsesmøder.

Siden er sidst opdateret 30. marts 2022