7. årgang - Hvad skal jeg?

Lige nu har I måske overvejelser hjemme om hvilken skole, I skal vælge næste år, når der står 7. klasse på programmet.

Ikke mange elever på den alder ved præcist, hvad de skal uddanne sig som. Derfor handler de næste år i skolen, ud over styrket faglighed, om at stifte bekendtskab med så mange forskellige emner som muligt, så man lærer om flere ting. På den baggrund vil man senere i livet kunne træffe et bedre og mere velovervejet uddannelsesvalg. På Skælskør Skole tilbyder vi alle en afvekslende og projektorienteret overbygning i 7.-9. skoleår med høje faglige udfordringer, hvor målet er at fremme kreativiteten og virkelysten hos eleverne i en tryg og meningsfuld skolehverdag. Vi er godt i gang med at udvikle en skole, hvor hovedtanken er, at elevernes faglige færdigheder omsættes til meningsfyldte produkter og handlinger.

Udover det faglige aspekt rummer Folkeskoleloven et krav om at udvikle alle elevers alsidige udvikling. Skolen skal sørge for, at skoledagen tilrettelægges, så elevernes kreativitet, initiativ, nysgerrighed, engagement og motivation styrkes. De sociale kompetencer skal også styrkes. Så selv om de faglige kompetencer har stor betydning, så er elevernes evne til at indgå i relationer og evnen til at samarbejde en uhyre vigtig del af det at gå i skole. Det er kompetencer, der efterspørges såvel på uddannelsesområdet som på arbejdsmarkedet. Endelig lægger skolen stor vægt på et andet af reformens hovedområder, nemlig de unges trivsel. Skolens trivselsmålinger er rigtig gode, og vi ved alle, at hvis kammeratskabet halter, gør det ondt.

Skælskør skoles resultater i forhold til overgang til ungdomsuddannelserne taler for sig selv. Vi ligger højt i de undersøgelser, der viser, hvor mange elever, der er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter de har forladt folkeskolen. Det er og vil fortsat være vores vigtigste opgave at bibringe eleverne lyst til fortsat at blive i uddannelsesverdenen. Det gør vi bedst ved at lave en så spændende, afvekslende og medinddragende undervisning som muligt.

Siden er sidst opdateret 30. marts 2022